marcus sjöström | den där marcus

En liten film om ett stort projekt

Jag får ofta frågan vad vi gör på Involve och vad min roll är. Eftersom vi jobbar med kommunikation på olika sätt och min roll ofta ligger i att visualisera information skulle man vilja visa upp saker snarare än att beskriva dem, men nästan allt vi producerar innehåller sekretessbelagt material och får helt enkelt inte spridas publikt. Det är alltså rätt svårt att enkelt visa vad vi gör.

Den här filmen ligger uppe på vår hemsida och är gjord för ”alla”. Jag vill därför gärna passa på och sprida den vidare. Vi genomförde ett treårsprojekt med Stockholms stad och filmen visar kortfattat och illustrativt vad vi gjorde och hur. Här är den tagen något ur kontext, men jag tycker ändå om den och hoppas att den ger ett litet hum om vad vi gör och vad jag gör. (Och jag har alltså dels varit formgivare i projektet och dels satt samman den här filmen.)

23 maj 2012 | Comments (0) | Permalink

Leave a Reply