marcus sjöström | den där marcus

There’s a glitch in the system

En vän till mig postade en länk till en film på Youtube förra veckan. Filmen hette The Art of Glitch (finns i slutet av inlägget) och den gjorde mig både glad och nyfiken. En glitch kan lite slarvigt beskrivas som ett tillfälligt eller mindre fel i ett system. Som metod eller fenomen inom konsten är glitch snarare en medveten förvrängning av data i en bild- eller ljudfil (eller signal/impuls eller vad man nu kallar det i fallet circuit bending). Det här är ingenting jag har direkt kunskap om, jag bara såg nämnda film/inslag och gillade vad jag såg. Som ett enkelt exempel testade jag att förvränga en bild på ett oerhört enkelt sätt. Jag tog en bild, sparade om den i bmp-format, öppnade upp den i WordPad och sparade den sedan igen. WordPad är inte gjort för att öppna och spara bilder så det förvrängde datat tillräckligt för att bilden ska bli knas, men inte tillräckligt för att bilden ska bli oläsbar. Ett tips jag fick av internet som visade sig vara både enkelt och gav bra resultat.

Originalbild:

Glitchad bild:

Ok. Jag ser på dig att du inte är imponerad. Men det var inte riktigt min ambition heller. Jag ville bara förklara fenomenet lite. Kolla på filmen nedan istället. Tror den kommer att göra dig gladare:

26 augusti 2012 | Comments (0) | Permalink

Leave a Reply