marcus sjöström | den där marcus

Hittat på datorn: Banana Snuff

Fick en banan av en kollega. En glad banan. Jag dödade den. Kallt och likgiltigt. Och dokumenterade allt.
En kort bildserie från våren 2009.

24 april 2012 | Comments (0) | Permalink

Leave a Reply